Język angielski, Junior Explorer 5, zeszyt ćwiczeń, zad. 4, str. 69

Dangerous dining