Krzywe rozpuszczalności

Zależność rozpuszczalności substancji stałych w wodzie od temperatury