Przykład 5.

Cząsteczka amoniaku

Cząsteczka amoniaku jest zbudowana z 1 atomu azotu i 3 atomów wodoru.

Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza

Azot znajduje się w grupie 15., czyli atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych.
Wodór – w grupie 1. Atom wodoru ma więc 1 elektron walencyjny.

numer grupy układu okresowego

liczba elektronów walencyjnych

dla grup 1. i 2.

liczba elektronów walencyjnych = numer grupy

liczba elektronów walencyjnych atomu wodoru = 1

dla grup 13.–18.

liczba elektronów walencyjnych = numer grupy – 10

liczba elektronów walencyjnych atomu azotu = 5

 • Ilu elektronów brakuje atomowi azotu, aby mógł uzyskać oktet elektronowy?

  1 elektronu

  3 elektronów

  Oktet elektronowy to 8 elektronów walencyjnych. Atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych, więc potrzebuje jeszcze 3 elektronów do uzyskania oktetu.
  Atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych, więc potrzebuje jeszcze 3 elektronów do uzyskania oktetu.
 • Ilu elektronów brakuje atomowi wodoru, aby mógł uzyskać dublet elektronowy?

  1 elektronu

  2 elektronów

  Atom wodoru ma 1 elektron walencyjny, więc potrzebuje jeszcze 1 elektronu do uzyskania dubletu.
  Dublet elektronowy to 2 elektrony walencyjne. Atom wodoru ma 1 elektron walencyjny, więc potrzebuje jeszcze 1 elektronu do dubletu.
 • Ile wspólnych par elektronowych musi wytworzyć się między atomem azotu i atomami wodoru, aby atomy uzyskały trwały stan elektronowy?

  1 wspólna para elektronowa

  3 wspólne pary elektronowe

  Atom azotu potrzebuje 3 elektronów, aby powstał oktet, a każdy z 3 atomów wodoru – 1 elektronu do dubletu, dlatego wytworzą się 3 wspólne pary elektronowe.
  Atom azotu potrzebuje 3 elektronów, aby powstał oktet, a każdy z 3 atomów wodoru – 1 elektronu do dubletu, dlatego wytworzą się 3 wspólne pary elektronowe.
 • Schemat powstawania wiązania w cząsteczce amoniaku

Uwspólnione elektrony

Wspólne pary elektronowe

Elektrony tworzące oktet elektronowy lub dublet elektronowy

Polaryzacja wspólnych par elektronowych

Wzór strukturalny

Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza Słup powietrza

Liczba par elektronowych:

 • w cząsteczce: 6e tworzy 3 wspólne pary elektronowe
 • w atomie azotu: 2e tworzą 1 wolną parę elektronową

Oznaczenia elektronów:

elektrony tworzące wspólne pary elektronowe

elektrony tworzące wolną parę elektronową

Słup powietrza

W wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów o większej liczbie elektronów walencyjnych.

Słup powietrza

Uwspólnione elektrony

Wspólne pary elektronowe

Elektrony tworzące oktet elektronowy lub dublet elektronowy

Polaryzacja wspólnych par elektronowych

Wzór strukturalny

Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza Słup powietrza

Liczba par elektronowych:

 • w cząsteczce: 6e tworzy 3 wspólne pary elektronowe
 • w atomie azotu: 2e tworzą 1 wolną parę elektronową

Oznaczenia elektronów:

wspólna para elektronowa

wolna para elektronowa

Słup powietrza

W wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów o większej liczbie elektronów walencyjnych.

Słup powietrza
 • Powstawanie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego – symulacja