Przykład 2.

Cząsteczka chloru

Cząsteczka chloru składa się z 2 atomów chloru.

Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza

Chlor znajduje się w 17. grupie układu okresowego pierwiastków chemicznych, więc atom chloru ma 7 elektronów walencyjnych.

dla grup 13.–18.

liczba elektronów walencyjnych = numer grupy – 10

liczba elektronów walencyjnych atomu chloru = 7

 • Ilu elektronów brakuje atomowi chloru, aby mógł uzyskać oktet elektronowy?

  1 elektronu

  2 elektronów

  Oktet elektronowy to 8 elektronów walencyjnych. Atom chloru ma 7 elektronów walencyjnych, więc potrzebuje jeszcze 1 elektronu do oktetu.
  Atom chloru ma 7 elektronów walencyjnych, więc potrzebuje jeszcze jednego elektronu do oktetu.
 • Ile wspólnych par elektronowych musi wytworzyć się między atomami chloru, aby powstał oktet elektronowy?

  1 para

  2 pary

  Każdy z atomów chloru potrzebuje 1 elektronu, aby uzyskać oktet. Dlatego między atomami wytworzy się 1 wspólna para elektronowa.
  Oktet elektronowy powstanie, gdy wytworzy się 1 wspólna para elektronowa.
 • Schemat powstawania wiązania w cząsteczce chloru

Uwspólnione elektrony

Wspólna para elektronowa

Elektrony tworzące oktet elektronowy

Wzór strukturalny

Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza

Liczba par elektronowych:

 • w cząsteczce: 2e tworzą 1 wspólną parę elektronową
 • w atomie: 6e tworzy 3 wolne pary elektronowe

Oznaczenia elektronów:

elektrony tworzące wspólną parę elektronową

elektrony tworzące wolne pary elektronowe

Słup powietrza

Uwspólnione elektrony

Wspólna para elektronowa

Elektrony tworzące oktet elektronowy

Wzór strukturalny

Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza
Słup powietrza

Liczba par elektronowych:

 • w cząsteczce: 2e tworzą 1 wspólną parę elektronową
 • w atomie: 6e tworzy 3 wolne pary elektronowe

Oznaczenia elektronów:

wspólna para elektronowa

wolna para elektronowa

Słup powietrza
 • Powstawanie wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego – symulacja